ANO pro Olomouc 2014-2018, pravidla financování kampaně

Milan Feranec, 6. června 2014

Hnutí ANO se připravuje na volby do zastupitelstva města Olomouce a do zastupitelstev jiných měst a obcí na Olomoucku. Občanům chceme nabídnout alternativu ke stávajícím stranám, které jsou na radnici už 20 let. Jaká je naše strategie ve volbách?

V Olomouci chceme postavit samostatnou kandidátku hnutí ANO, kde předpokládáme účast odborníků a nezávislých osobností. Stejně tak v Uničově a Litovli hodláme postavit samostatné kandidátky ANO. Ve Šternberku se pravděpodobně spojíme s jiným sdružením.

V současné době jsme ve stádiu výběru vhodných kandidátů. O konečném složení kandidátky budou rozhodovat členové v primárních volbách.

Základní pilíře volebního programu pro Olomouc

Chceme občanům předložit program, který místo slibů bude stavět na hodnotách, které budou prosazovat důvěryhodné osobnosti, a který bude vycházet z následujících pilířů:

Otevřená radnice

Rozhodování politiků a úředníků pod veřejnou kontrolou, přístup občanů k informacím, zpřehlednění rozhodování a nakládání s veřejnými prostředky včetně hospodaření městských firem, zveřejňování smluv mezi městem a externími subjekty a samozřejmě nulová tolerance korupci a klientelismu.

Olomouc jako dobrý hospodář

Zvyšující se zadlužování města je problém, který se musí začít ihned řešit. Naši prioritou bude postupné snižování zadluženosti, zlepšení strategického plánování a řízení města i jeho firem, důsledné dodržování pravidel pro veřejné zakázky a maximální využití evropských strukturálních a investičních fondů. Chceme odborníky a schopné manažery na vedoucích pozicích, žádné politické trafikanty. Práci mají dělat placení úředníci a ne externí firmy. Na námi řízených ministerských resortech jsme díky auditům smluv a kontrole nákupů dokázali ušetřit nemalé veřejné finanční prostředky. Na radnicích budeme stejně důslední.

Olomouc jako aktivní a zdravé město pro všechny generace

Připravujeme opatření, která povedou k prevenci a snížení rizik společensky nežádoucích jevů, podpoře aktivního a zdravého života, rozvoji životního prostředí a občanské společnosti. Chceme vytvářet vhodné zázemí a podporovat kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro veřejnost. Strategie rozvoje cestovního ruchu musí přinést konkrétní výsledky v ekonomice města.

Partnerství

Budujeme partnerství založené na důvěře, rovných příležitostech a dobrých vztazích města s občany, neziskovým sektorem, školami, podnikateli, poskytovateli veřejných služeb, krajem a jinými městy. Chceme rozvíjet komunitní život, podporovat občanské soužití a toleranci.

Tyto základní pilíře rozpracováváme do konkrétních návrhů a opatření, které se budeme snažit prosadit v zastupitelstvu. Budeme rádi, pokud nám i vy řeknete svůj názor a zašlete vaše nápady a konkrétní návrhy.

Financování volební kampaně

Velký důraz klademe na průhledné financování předvolební kampaně hnutí ANO v Olomouci. Financování kampaně bude založeno na příspěvcích kandidátů a sponzorských darech. Řídíme se heslem „Radši méně peněz, ale transparentně“. Proto jsme přijali následující pravidla pro přijímání darů:

Pravidla pro přijímání darů od sponzorů:

 • Podpis písemné darovací smlouvy (vzor níže)
 • Uvedení na seznamu dárců na centrálním webu ANO a oblastním webu ANO Olomouc
 • Darované prostředky budou použity na financování předvolební kampaně
 • Všechny příjmy a náklady na kampaň budou zveřejněny na webu ANO Olomouc

Zákaz přijetí darů od:

 • Subjektů ovládaných státem, krajem, městem, obcí
 • Subjektů, které se podílejí na přípravě a výstavbě dopravní infrastruktury
 • Subjektů provozujících výherní automaty a loterie
 • Exekučních kanceláří
 • Osob, vůči kterým je vedeno exekuční řízení, jsou v insolvenci nebo osobním bankrotu
 • Osob, které mají/měli majetkový podíl ve společnosti, která skončila v konkursu, resp. byl u ní zjištěn úpadek
 • Hnutí si dále vyhrazuje právo odmítnout dar od subjektů, jejichž činnost je v hrubém rozporu s programovými cíli hnutí

Pokud máte zájem přispět jakoukoli částkou nebo poskytnou věcný dar, neváhejte se obrátit na následující osoby:
Milan Feranec: feranec@anobudelip.cz
Miroslav Žbánek: olomouc@anobudelip.cz
Petra Prchalová: prchalova@anobudelip.cz

Abych jen nevyzýval jiné, sděluji, že jsem přispěl částkou 40.000,- Kč.

Milan Feranec
předseda ANO Olomouc
feranec@anobudelip.cz

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit
 • Johnb80 úterý 17. června 2014, 10:56

  I am impressed with this website, rattling I am a big fan. defffegceeaf reagovat

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top