Co je nového v naší městské části Nové Hodolany?

Svatopluk Binder, 8. července 2019

Práce v komisi městské části (KMČ) je především službou občanům v městské části, a je třeba k ní přistupovat aktivně a ve vší vážnosti. V naší části Nové Hodolany řešíme problémy, které se dotýkají bezprostředně života našich sousedů, a zaujímáme poradní stanovisko k žádostem zaslaným příslušnými odbory magistrátu týkajících se například pronájmů či odkupů parcel. V naší kompetenci je také možnost vybrat chodníky, které chceme rekonstruovat. Kromě drobných akutních oprav výtluků a propadlin jsme v letošním roce rozhodli i o rekonstrukci chodníku na ulici Praskova 13-15 směrem od ulice Starodružiníků po ulici Dukelskou. V návaznosti na tuto opravu bude také realizována oprava komunikace vjezdu do vnitrobloku na Praskově č. 18

V rámci projektu estetizace městských částí, který byl pro hnutí ANO v Olomouci velkou prioritou, jsme v naší části rozhodli například o opravě chodníku vedoucího z prostoru mezi Jungman-novou 22 a třídou Kosmonautů 20. Dále rekultivaci 16 betonových květináčů ve vnitrobloku Blanická, Zeyerova a vypracování projektové dokumentace na obnovu parčíku mezi ulicí Charkov-ská 1 a Kpt. Nálepky 8. V současnosti se nám díky výborné spolupráci s Technickými službami a Florou a v součinnosti se spolkem Flora+ podařilo zrekultivovat prostor „náměstíčka“ mezi ulicí Jungmannova a třídou Kosmonautů. Byla odstraněna náletová zeleň, upravena výsadba, opravena dlažba, přidány a zrenovovány lavičky i odpadkový koš na nedopalky.

Naši městskou část nyní významně postihují negativní jevy související s důležitou výstavbou protipovodňových opatření. Občany ulice Nábřeží trápí mimo jiné hluk způsobený stavebními pracemi a také neukázněnými cyklisty nerespektující dopravní značení přikazující sesednutí z kola při vstupu na provizorní lávku vedle rekonstruovaného mostu u Bristolu. Dřevěná prkna lávky totiž při přejezdu na kole vydávají nadměrný hluk a převážně v nočních hodinách způsobují výrazný diskomfort. Chtěl bych tedy poprosit všechny cyklisty, aby při přechodu přes lávku mysleli i na ostatní občany a sesedli z kola.

Dalším problémem je současný nadlimitní provoz na Masarykově třídě. Doporučuji všem chodcům zvýšenou opatrnost, zejména na přechodu u křížení ulic Dukelská a Masarykovy třídy. Je třeba mít na paměti, že neexistuje absolutní přednost chodců a nevstupovat do vozovky v případě, že si nejsme jisti, že nás řidič vidí a zpomaluje. Řidiče naopak prosíme o respektování přechodů pro chodce a přizpůsobení rychlosti.

Jak vidíte, práce v KMČ je spousta. O to více nás ale těší, když vidíme, že není zbytečná a že můžeme přispět ke zlepšení života v naší čtvrti. Také bych rád poděkoval vedení města za velmi aktivní přístup k řešení problémů v městských částech a komunikaci s KMČ.

Svatopluk Binder, zastupitel a předseda KMČ Nové Hodolany

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit

    Zatím zde není žádný komentář.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top