Jak jste spokojeni s veřejnou hromadnou dopravou v Olomouci?

Petra Prchalová, 9. ledna 2014

Jednou ze základních povinností radnice je zajistit odpovídající dopravní obslužnost ve městě. Na tuto funkci město vynakládá nemalé prostředky. V rámci objednávky veřejných služeb je položkou městského rozpočtu i tzv. příspěvek na zajištění dopravní územní obslužnosti.

Oproti loňskému roku, kdy příspěvek činil 188 milionů korun, došlo k navýšení pro rok 2014 o 4 miliony korun. Celková výše letošního příspěvku tedy činí 192 milionů korun. Tento příspěvek je části výnosů DPMO. Dalšími jsou tržby z prodeje jízdenek. Ty můžeme rozdělit do tří kategorií: časové jízdné, jednorázové jízdné a tržby z automatů. Celkové tržby za rok 2012 dosáhly 142,8 mil. Kč oproti 137,2 mil. Kč v roce 2011.

Zdají se Vám služby DPMO adekvátní v rámci jejich příjmů z příspěvku města a z prodaných jízdenek, které nakupujete Vy, občané města? Pokud ne, co byste rádi zlepšili? Zajímají nás Vaše názory.

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) obsluhuje 24 linek autobusů (z toho 3 noční) a 7 linek tramvají. Tramvaje přepravily v roce 2012 celkem 23,707 mil. osob, autobusy dokonce 29,030 mil. osob. Z mého pohledu úctyhodné číslo, které vypovídá o naprosto nezbytné funkci městské hromadné dopravy. V letošním roce posílá výše zmíněný podnik autobusy k přepravě osob do některých obcích v blízkosti města Olomouce. Obce za tuto službu přispějí více než dvěma miliony. Konkrétně se jedná o obce: Bukovany, Bystrovany, Horka nad Moravou, Samotišky a Skrbeň.

Koncem listopadu minulého roku byla zprovozněna nová tramvajová trať, vedoucí k sídlišti Trnkova, na níž je zatím konečná. Celkové náklady na vznik prozatím hotové části tratě přesáhly 270 milionů. Kompletní projektová dokumentace však počítá s dobudováním trasy k sídlišti Nové Sady, a to přes ulici Zikova do ulice Schweitzerova. Na nové trase můžeme nastoupit do tramvaje s číslem 3 a 5. Do čeho už ale nenastoupíme je autobus číslo 23, který přestal jezdit úplně.

Zajímají nás proto Vaše názory, postřehy či podněty související s dopravní obslužností našeho města. Jaký je Váš názor k jízdnímu řádu či způsobu odbavování v noční autobusové dopravě? Je počet nízkopodlažních prostředků dostačující? Nemají tělesně postižení občané či matky s kočárky problém s přepravou? Pojďte s námi diskutovat a podělte se s námi o Vaše zkušenosti.

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit
 • Luděk M. pátek 2. května 2014, 14:26

  Dobrý den,zajímalo by mě, zda budete v případě úspěchu v komunálních volbách usilovat o stavbu nového areálu DPMO. Dosavadní strany již 20 let jen slibují a po volbách ticho po pěšině. Evidentně se tento horký brambor pořád vědomě odsouvá a s tím narůstá problém odstavování vozidel a údržby. reagovat

  • Miroslav Žbánek pátek 2. května 2014, 16:21

   Dobrý den Luďku, myslím, že klíčové bude, zda se na investici takového rozsahu podaří zajistit finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. V této chvíli nemáme dostatek informací k celému investičnímu záměru, zejména studie potřebnosti a proveditelnosti. V tom mají naši političtí konkurenti bezesporu jistý náskok. Jenže ho jaksi zatím nedokázali využít, jak sám správně uvádíte. Rozhodně se však jedná o infrastrukturní investici města a těm hodláme v rámci našich programových priorit věnovat velkou pozornost. Pokud se tomuto tématu věnujete, rádi jej s Vámi prodiskutujeme. reagovat

   • Luděk M. pátek 2. května 2014, 17:58

    Děkuji Vám za odpověď. Pokud je mi známo, existuje i projektová studie. V územním plánu je vyhrazen i pozemek pro stavbu vozovny. O problematiku se zajímám, takže vím (a jistě by to potvrdili i představitelé DP a další odborníci), že problematika vozovny již přesahuje hranice udržitelného stavu. reagovat

 • Jaroslav Flőgel středa 9. dubna 2014, 05:59

  INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA OLOMOUCE KONANÉHO DNE 7. DUBNA 2014 ________________________________________ DOPRAVNÍ OBSLUHA NOVÝCH SADŮ JE DOSTATEČNÁ, LINKY 23 NENÍ TŘEBA Odpověď autorům petice za obnovu autobusové linky číslo 23 připravila a schválila městská rada. Odpověď je podepřena čerstvým dopravním průzkumem, který přesně ukazuje počty cestujících z Nových Sadů a Povlu v jednotlivých spojích. Linka číslo 23 byla zrušena v prosinci minulého roku, už tehdy se rozhodnutí opíralo o podrobné průzkumy a sčítání. Celodenní obrat cestujících linkou 23 na zastávce Zikova byl 362 cestujících, což činí průměrně 10 cestujících na jeden kloubový autobus. Další dopravní průzkum proběhl letos v březnu, kdy hodnotil dopad otevření tramvajových linek. Dle průzkumu jezdí tramvajovými spoji ze zastávky Trnkova v průměru 1461 cestujících a naopak přijíždí cca 1490 cestujících za pracovní den. O víkendu odjíždí ze zastávky Trnkova cca 611 cestujících a přijíždí cca 783 cestujících. Lidem z Nových Sadů přibylo 214 tramvajových spojů v pracovní den a 152 spojů ve dnech pracovního klidu u tramvajových linek. „Chceme po spuštění provozu nové tramvajové trati odlehčit tuto část Olomouce od autobusové trakce,“ uvedl jeden z důvodů ke zrušení autobusu 23 provozní náměstek DPMO Pavel Zatloukal. „Další pokračováním tramvajové tratě až po ulici Jižní bude znamenat založení dopravní obslužnosti těchto dvou sídlišť primárně na tramvajové dopravě,“ doplnil náměstek primátora Ivo Vlach. Petenti navrhovali také změnu tras jiných linek z obchvatu. Závlekem některé z linek 12, 19 či 26 by sice došlo ke zlepšení dostupnosti pro cestující z docházkové vzdálenosti k zastávce Zikova ve směru na Hlavní nádraží, ale na druhou stranu by byl narušen interval mezi linkami č. 12 a 19 v úseku Velkomoravská až po Holici. Poškodili bychom více využívané zastávky Zenit a Velkomoravská směr Tabulový vrch pro cestující z oblasti podél Velkomoravské. Pokud by byl závlek jen v některých časových polohách, zhoršila by se nejen orientace cestujícího, ale tyto spoje by stejně jako v případě přetrasování linky znamenaly pokles pro cestující docházející na zastávky Velkomoravská. Z provedených průzkumů a sčítání vyplývá, že v pracovní den byl před změnou počet nastupujících na linkách č. 12, 14, 16, 17, 19, 23, 26 na zastávkách lokality Povel v roce 2012 (vč. zrušené 23 s 362 cestujícími) cca 6.847 osob v pracovní den. Přesunem cestujících na tramvajové linky v objemu cca 1500 osob ze sídliště (tedy cca 22% z celkového čísla) došlo i přes zrušení linky č. 23 ke zlepšení komfortu na ostatních linkách. Z provozního hlediska neeviduje DPMO v žádném časovém úseku přeplňování vozů. Zastávku Zikova i nadále obsluhuje směrem do centra linka č 16. Z tohoto pohledu tedy není nutné ani ekonomicky opodstatněné obnovovat zpět linku číslo 23. reagovat

  • Petra Prchalová středa 9. dubna 2014, 10:29

   Pane Flögel, děkujeme za zprostředkovanou odpověď Rady města. Zcela jistě zvažujete další kroky. reagovat

   • Jaroslav Flőgel pátek 11. dubna 2014, 07:44

    Příjemný den, rád bych Vás seznámil se svým stanoviskem k „Informaci z jednání rady města Olomouce konaného dne 7. dubna 2014. Výsledek mne nijak nepřekvapil. Výstavba nových tramvajových tratí stála 280 mil Kč za stavební práce, 307 mil Kč za 14 nových tramvají. Roční náklady na provoz nových linek budou cca 10,2 mil Kč (linka č.3 ….4,5 mil Kč, linka č. 5 5,7 mil Kč). Roční náklady na dnes již neexistující linku č. 23 byly 10,4 mil Kč. Podmínka švýcarských fondů na přepravu 3000 cestujících denně….to jsou ty hlavní důvodu proč musela 23 zmizet. Obtížně uchopitelné je porovnání tras nových spojů a linky 23. Autobus jezdil ze Zikove, na zástavku Povel škola, kolem teplárny, úřadu práce, vlakového a autobusového nádraží, do Holice. 23 používali hlavně cestující, kteří potřebovali na úřad práce, na vlak či autobus a zaměstnanci v holické průmysl-lové zóny. Což částečně nahradila linka č.5, končící na zastávce Fibichova. Linka č. 3 jede hlavně na Náměstí Hrdinů, do centra města a na Náměstí Republiky. Na nádraží doveze cestujícího také ale oklikou za cenu nárůstu času přepravy. Kvalitu autobusové linky č.23 nahradila zatím jen kvantita nových tramvajových linek. Dá se souhlasit s tím, že zastávku Zikovu obsluhuje směrem do města linka č. 16….ale je nutné dodat, že cestující musí nejprve objet celé sídliště, než se dostane na Tržnici (cca 8 až 10 minut navíc). Rada města Olomouce velmi podrobně vysvětlila, jak problém nejde řešit. Závleky 12 či 19 jsou problematické. Nové tramvajové linky ale vedou jen na okraj sídliště….na problému docházkových vzdáleností se nezměnilo vůbec nic….rada města Olomouce vlastně petici převálcovala a nepřišla s ničím novým ,co by situaci pomohlo. Jako je například úprava trasy autobusové linky 14 či úprava směru linky č. 16. Členové městské rady, politici ODS, TOP a lidovci nepřišli vést diskuzi s občany Nových Sadů a sídliště Povel, nepřišli jim vysvětlit svoje postoje a stanoviska. Nikdo z nich nebyl ani na jednání KMČ č. 15, která se situací zabývala. Protože slibem neurazíš, slíbili obyvatelům města Olomouce další prodloužení tramvajové trati….za dva, tři roky, za pět….nebo také vzhledem k nedostatku finančních prostředků, realizaci vzdušných zámků typu „Olomouckého čvachtadla“, NAMIRA, nového hokejového stadionu a zadlužení města částkou 2,1 miliardy Kč……nikdy. Bylo by to na dlouhé povídání….výkup domu na Trnkové ulici stojící v cestě nové trati, stavební uzávěry na ulici Zikova, problémy s kapacitou DEPA DPMO to vše zůstává. Jednotlivec toho proti úřadu moc nezmůže….snažil jsem se problém aktivně řešit. Tím to také pro mne končí. Je na Olomoučanech jak budou aktivní. Jak se budou vyjadřovat k hospodaření s penězi města. Zda budou chodit k volbám a koho budou volit do vedení města. Jsem jen obyvatel města , jako Vy. Ing. Jaroslav Flőgel reagovat

    • Petr pátek 11. dubna 2014, 08:48

     Pane Flögele, jen aby se tam jeste udrzeli, slibi vam nejen linku 23, ale take 31, 32, dokonce 33 a mozna i 99. Vsechny povedou na Nove Sady, 99 bude fungovat jako taxik. Po volbach muzete zase psat petice a oni se vam budou z okna radnice chlamat. Nejste totiz nic, jen platic a volic. A jakmile se vam neco nelibi, tak jste kverulant. reagovat

     • Jaroslav Flőgel pátek 11. dubna 2014, 19:21

      To přeci záleží na Vás na voličích. Určitě nechci aby se mi z radnice vysmíval "zabiják" Vlach. Který nemá žádné morální právo na radnici pobývat. reagovat

      • Mirek pátek 2. května 2014, 22:25

       Urážet a hanět, to umí členové ČSSD dokonale. Nejsem příznivce ani pana Vlacha, ani pana Flögela, ale laciné urážky nesnáším, tak si milý pane Jardo nechte pro svoje spolustraníky reagovat

       • Jaroslav Flőgel pátek 9. května 2014, 07:41

        Jaképak urážky ....neměl by pan Vlach místo na radnici sedět v kostele a prosit tam za odpuštění....kterému smrtelníkovi by prošlo provinění tak lehce jako jemu....pan Vlach nemá žádné morální právo být druhým mužem Olomouce.... reagovat

 • Holásková pondělí 10. února 2014, 11:13

  Ten Lošov je problém. A přesně jak píšete, velký problém se ukáže až v letních měsících. reagovat

  • Petra Prchalová úterý 11. února 2014, 13:11

   Poprosila jsem o vyjádření DPMO, právě k problematice Lošova. Počkejme si na vyjádření, která Vám jistě zprostředkuji. reagovat

 • JOSEF HORÁK úterý 4. února 2014, 20:36

  O VÍKENDECH DO LOŠOVA JEZDÍ MÁLO SPOJŮ HLAVNĚ 10.16 AŽ 11.46. DÁLE 16.36 A 17.56, JE TAM VELIKÁ DÍRA A DO BUDOUCNA JSEM SLYŠEL CO JE NA TOM PRAVDA ŽE BUDOU I VE DNECH PRACOVNÍHO KLIDU JEZDI VŠECKO NA TU VRCHNÍ ZASTÁVKU LOŠOV SVOLINSKÉHO TŘEBA NESMYSLNĚ VE DNECH PRACOVNÍHO KLIDU LINKA ČÍSLO 28 reagovat

  • Petra Prchalová středa 19. února 2014, 15:00

   Zprostředkovávám odpověď magistrátu, tj. odboru dopravy: "Co se týče zastávky Lošov, Svolinského, tak nejprve se musí zrekonstruovat točna a vybudovat a zrealizovat zastávky. V současné době je právě zpracovávána studie, která je zastřešená odborem koncepce a rozvoje". reagovat

  • Petra Prchalová středa 5. února 2014, 23:55

   Dobrý večer, pane Horáku, zajímalo by mě, jaká je výtěžnost autobusu směr Lošov. Hlavní problém spatřuji hlavně v letních měsících, kdy spousta lidí směřuje do ZOO právě spojem, který míří směr Lošov. Nemýlím se? reagovat

 • Loss pondělí 3. února 2014, 09:54

  Situace v Olomouci není zrovna ideální, co se dopravy týče. Trať nové tramvaje v ničem neprospěla. Je evidentní, že toto na radnici nikoho netíží. reagovat

  • Petra Prchalová pondělí 3. února 2014, 15:28

   Situaci kolem dobudování tramvajové trati k sídlišti Trnkova monitoruji, problémem je hlavně zrušení autobusové linky číslo 23. Pakliže máte na mysli ještě jiné záležitosti, klidně se s námi o něj podělte. Za vaše názory budeme rádi. reagovat

 • Látalová pátek 31. ledna 2014, 14:22

  Těším se na další Váš článek, konkrétně k petici. Jsem obyvatelkou sídliště Povel a situace se zrušením autobusu 23 se mě dotýká denně. Cesta do práce i z práce se mi tím pádem prodloužila o 20 minut na každé cestě. reagovat

  • Petra Prchalová sobota 1. února 2014, 16:11

   Paní Látalová, článek k petici již připravuji. Jen potřebuji ještě další informace, které získám během příštího týdne. Poté ho uveřejníme zde na našich stránkách. reagovat

 • Ing. Jaroslav Flőgel čtvrtek 30. ledna 2014, 20:42

  Příjemný večer, těší mne zájem o moji občanskou aktivitu. Zrušení předmětní MHD linky č. 23 se mně nelíbilo, proto jsem komunikoval s magistrátem...s odborem dopravy. Zjistil jsem, že jako jednotlivec nemám žádnou šamci na změnu. Proto jsem v souladu čl. 18 "Listiny základních práv a svobod" a zákonem č. 85/1990 Sb "O právu petičním" sepsal "Petici za obnovení autobusové linky č. 23" text petice a popisové archy jsem s laskavým dovolením majitele umístil v přízemí "Albertu Zikova" v prodejně "Víno a destiláty". Petice byla spuštěna v polovině měsíce ledna 2014 k dnešnímu dni se k ní připojilo přes 800 petentů. Mým záměrem je petici uzávřít k 15.2.2014...podpisové archy předat na podatelně olomoucké radnice se žádostí , aby se peticí zabývalo" Zastupitelstvo města Olomouce" na svém nejbližším jednání... reagovat

  • Petra Prchalová pátek 31. ledna 2014, 01:14

   Dobrý pozdní večer, pane Flögel. Velmi milé překvapení, když jsem viděla Vaši bezprostřední reakci. S Vašim dovolením bych Vás velmi ráda poprosila o zkontaktování na můj e-mail: prchalova@ano2011.cz Moc ráda bych s Vámi příští týden sešla a prodiskutovala některé záležitosti. Děkuji, příjemnou noc. reagovat

 • Jarmila Bendová úterý 28. ledna 2014, 11:22

  Zavedením nových tramvajových linek 3 a 5 byla zrušena autobusová linka č. 23, což spousta občanů sídliště Povel nese docela nelibě. Tramvaje končí na ulici Trnkova a zvláště pro starší občany je to chůze přes celé sídliště až na Povel - docela nedomyšlené, když tramvaje až v r. 2017 mají končit na ulici Schweitzerova. Bylo by velmi vhodné, aby Dopravní podnik Ol. zvážil situaci a znovu linku č. 23 obnovil. Určitě by to potěšilo spoustu občanů sídliště Povel a okolí. reagovat

  • Antonín Staněk čtvrtek 30. ledna 2014, 09:19

   Dopravní situace ve zmiňované lokalitě - zejména ulice Zikova, Werichova - se skutečně po zrušení autobusové linky č. 23 značně zhoršila. Dosažitelnost zastávky MHD pro přímou cestu k vlakovému nádraží se nejen pro starší lidi ale i mladší s kufry a těžšími cestovními zavazadly znatelně prodloužila. Zrušení linky nebylo ani konzultováno s Komisí městské části č. 15 Nové Sady. Aktivita pana Flögela - petice - je pokračováním kritiky, kterou vznesli opoziční zastupitelé za ČSSD na posledním jednání reagovat

   • Petra Prchalová čtvrtek 30. ledna 2014, 13:52

    Dobrý den, pane Staňku, děkujeme za vyjádřený názor. Mám rovněž informace, že s Komisí městské části č. 15 nebylo v této věci komunikováno. Příští týden se sejdu s lidmi, kteří mi sdělí více. Můžete tedy počítat s dalším článkem, řešící tuto problematiku. reagovat

  • Petra Prchalová úterý 28. ledna 2014, 12:07

   Paní Bendová, podle mých informací, je dneska už zřejmé, že tento krok nebyl úplně šťastný. Obyvatelé sídliště Povel, kterých se zrušení linky číslo 23 dotklo asi nejvíce, podepisují petiční archy. Já osobně bych se velmi ráda dozvěděla o této petici více, můžete mě prosím někam nasměřovat? Moc děkuji. reagovat

   • J.Bendová úterý 28. ledna 2014, 20:13

    za petiční výbor Ing Jaroslav Flögel, Zikova 7 reagovat

    • Petra Prchalová úterý 28. ledna 2014, 21:29

     Paní Bendová, velmi děkuji za informaci. Určitě se v této věci budu dále angažovat. Krásný večer. reagovat

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top