K problematice nezaměstnanosti mladých lidí

Miroslava Ferancová, 11. března 2014

V současné době je jedním z problémů, které nejvíce tíží náš region, vysoká nezaměstnanost. Boj s nezaměstnaností je na programu všech politických stran. Množí se různé, více či méně reálné návrhy na řešení tohoto stavu, ale dle mého názoru leží hlavní úloha při řešení vysoké míry nezaměstnanosti na státu a na jeho institucích.

Například Úřad práce ČR a jeho jednotlivá pracoviště má hned několik možností, jak lidem bez práce pomoci. O možnostech, jak získat tuto pomoc, nemají veřejnost i zaměstnavatelé často žádné, či velmi málo informací. Důkazem toho je například článek pana Jozefa Pavlíka majitele firmy HOPAX, který říká, že by bylo dobré, aby absolventi středních či vysokých škol měli možnost získat praxi u zaměstnavatele a tuto praxi, že by měl zajistit stát. S tím naprosto souhlasím. O potřebě pracovních zkušeností u absolventů středních a vysokých škol se všude neustále mluví a Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje různé nástroje, jak mladým lidem pomoci. Úřady práce však nedokáží nebo snad ani nechtějí tyto možnosti veřejnosti dostatečně představit. V současné době například probíhá projekt financovaný rozpočtem a Evropským sociálním fondem Praxe pro mladé lidi do 30 let v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu mohou zaměstnavatelé zřídit pracovní místa a na tato přijmout mladé lidi, kteří nemají praxi delší než dva roky a jsou alespoň 4 měsíce v evidenci úřadu práce. Na mzdu pro takového mladého člověka pak mohou získat příspěvek až 15.000.- Kč měsíčně. Jeden mladý člověk může u zaměstnavatele pracovat až 12 měsíců a za takou dobu už získá praxi, která mu může pomoci při hledání práce. Nevýhodou je velká administrativní zátěž pro zaměstnavatele, jelikož je třeba vyplnit spoustu různých přihlášek, pracovních plánů, a nejrůznějších výkazů. Toto by však mnozí zaměstnavatelé rádi podstoupili, ale dozvědět se o projektu vyžaduje téměř detektivní práci. Úředníci, kteří mají projekty na starosti, dostanou stejný plat, ať se do projektu zapojí dva lidé nebo sto, a tak se do prezentace nehrnou. Úřady práce bohužel v současné době hlavně „evidují“ uchazeče o práci, ale aktivní práce se zaměstnavateli a uchazeči o práci je něčím nevídaným.

Dá se to změnit? Určitě ano, zkušenosti ze zahraničí mluví jasně. MPSV připravuje nejrůznější možnosti, ale je hlavně třeba, aby veřejnosti srozumitelnou formou a dostatečně viditelně tyto možnosti představovalo. O tom, že existují další možnosti, jak se zaměstnat (nebo někoho zaměstnávat), bych Vás ráda informovala v dalším článku.

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit
 • Karel Nakobyl pátek 14. března 2014, 09:27

  Nezaměstnaní patří ke kapitalismu - k demokratické společnosti,jak se dnes s oblibou říká - od jeho prvopočátku a jsou jeho nedílnou součástí. Tento problém se snažilo vyřešit několik generací různých myslitelů a přišli jen na tři věci - otrokářství - nevolnictví - beztřídní společnost. reagovat

  • Helena Kociánová sobota 15. března 2014, 11:39

   Některé „škatulky“ typu kapitalismus, demokracie apod., nás nemusí jen vymezovat, ale také omezovat. Definice a vnímání zrovna těchto dvou pojmů jsou poměrně rozdílné a ne zcela zřejmé. Stejně, jako např. potřeba vymezit se jako levice či pravice. Vymezit a omezit. Ale pro dané téma není nejdůležitější, jestli to, v čem žijeme, je kapitalismus či demokracie a v jakém smyslu slova. Důležitá je volba. Můžeme si říct, že „to“ nejde. Přece „to“ patří k systému a nikdo nic doposud nevymyslel, což jasně znamená, že „to“ ani nevymyslet/řešit nejde. V tom případě může jít do extrému, že nemá cenu ani do dané problematiky investovat peníze… Nebo se můžeme rozhodnout hledat nová řešení. Nová. Ano, tohle je mnohem těžší cesta. Navíc brzděná tím, že nové věci jsou vnímány stylem „nikde to nefunguje, tak nemá cenu to ani zkoušet“. Pokud by se všichni drželi hesla, že všechno je už vymyšlené (jak se často říká), pokrok by se zastavil. reagovat

   • Portáš Ondráš čtvrtek 20. března 2014, 10:49

    Stačilo mi k tomu,abych po přečtení jen zareagoval na tři slova "kapitalismus,demokracie apod ", od kterých se vše další odvíjí. Dodávám k tomu : " Historia magistra vitae " - / historie učitelka života /.Bez znalosti a vnímaní historie je budoucnost slepá.Jen pár faktů : V 30.letech 20.stol - světová hospodářská krize, 1931 -33 v tehdejším Československu cca 1 300 000 nezáměstnaných, 1931 - střelba do demostrujících nezaměstnaných Frývaldov,Duchcov,Košuty,Chust atd. Na druhé straně v té době bylo v Československu 304 milionářů /208 Čechy, 79 Morava a Slezsko, 17 Slovensko,1 Podkar.Rus./.Co potom z toho vzniklo zřejmě se již není potřeba rozepisovat. Je to jen a jen vláda peněz a harpagonů a manipulace s lidským myšlením. reagovat

 • Helena Kociánová úterý 11. března 2014, 16:57

  Dobrý den. problematika nezaměstnanosti je skutečně významným celospolečenským problémem. Nezaměstnanost má nejen negativní vliv na ekonomiku, ale i na "náladu" ve spolčenosti. Na něco, co můžeme nazvat „pohodou“ v jednotlivých rodinách či u jedinců, neboť i velká část těch, kteří práci mají, se o ni obává. Ovšem současná podpora zaměstnanosti a její programy (o kterých, jak je správně uvedeno, často lidé ani nevědí) nevycházejí z podstaty růstu nezaměstnanosti. Často si ani neuvědomujeme, že situace je historicky nová. Především (ale nejen) v tom, že potřeba pracovní síly, hlavně v důsledku automatizace, klesá, zároveň však množství práce schopných lidí vzrůstá (pozdější odchod do penze apod.). Současný počet nezaměstnaných je cca 600.000. Položme si tedy zásadní otázku: Je možné vytvořit byť „jen“ polovinu potřebných pracovních míst (300.000), současnými metodami? Bavíme-li se o aktuálních volných pracovních místech, případně pak možnosti jejich vytvoření (nový investor, vzrůst ekonomiky apod.), bavíme se o stovkách, tisících, maximálně 3 – 4 desítkách tisíc v součtu. Tedy s velkým optimismem ani ne o 1/10 potřeby. Co z toho tedy vyplývá? Že budeme-li řešit novou situaci starými nástroji, nedosáhneme výrazného (a dokonce třeba žádného) snížení nezaměstnanosti. Veřejné prostředky, vkládané do podpory zaměstnanosti, stále rostou. Ovšem nezaměstnanost rovněž. Je tedy zřejmé, že je třeba řešení hledat jinde. Na nové způsoby řešení ovšem není, zcela pochopitelně, připravena legislativa. Pokud však budeme prostředky přizpůsobovat legislativě a ne naopak, nemůžeme se posunout z místa. Řešením, jak otestovat novou myšlenku, je pilotní projekt. Jednak nepotřebuje úpravu legislativy a jednak pomůže směr realizace dotvořit. Protože je-li něco nastaveno na teoretické bázi, je nezbytně nutné k doladění způsobu/způsobů využití uvést myšlenku do praxe. Zde však narážím na jinou překážku, a tou je lidský prvek. Lidé, kteří mají moc pilotní projekt podpořit a najít mu cesty, si často nechtějí pálit prsty. Nejčastěji se jedná o ty, kteří na svých postech již nějakou dobu sedí a jejich hlavním cílem je sedět na nich co nejdéle. Proč jít do rizika, když stačí vybrat projet z některé současné škatulky? Peníze se proinvestují (nejčastěji bez většího přínosu, což pro ně není důležité), udělá se čárka – splněno, a ještě se voliči dozvědí, že oni, jejich zástupci, udělali vše, co bylo v jejich silách… Tak proč by vyvinuli nějaké nadstandardní úsilí? Naštěstí změny, které probíhají od podzimu 2013, ukazují, že je vůle tyto zkostnatělé přístupy změnit. Nebude to snadné (dokonce to bude těžší, než se většina z nich domnívala), ale jak řekl nějaký moudrý člověk: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“. A já hledám způsob, jak zrealizovat pilotní projekt nové myšlence (byť je to těžší, než jsem se domnívala). Věřím, že to má význam. reagovat

  • Oldřich Švéda středa 12. března 2014, 10:25

   Tohle se mi moc líbí: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“ reagovat

   • Zdenka Wagnerová středa 12. března 2014, 10:51

    Ano, NEZAMĚSTNANOST je společenský problém a dá se TO změnit. Měla by se však řešit komplexně, ono jen "zaměstnat lidi" je málo, pohnout s číslem 630.000 směrem dolů chce víc. Za a) mít prostor kde to řešit, za b) řešit to jiným způsobem než doposud. Dosavadní způsob byl velmi nákladný (za rok 2011 celých 17 miliard Kč, náklady za r. 2012 a 2013 dosud známé nejsou). Jsou agentury, které čtvrtletně hlásí data z pracovního trhu PÚ, situaci to nikterak nemění, naopak, dosti se vyhrocuje (více čl. ve včerejších PL).... Zde nelze všechno říct, chce to hodit na A4 a začít :-)) PS situaci mladých nezaměstnaných řešíme od 2012, je to na román, nyní zbývá sdrcnout to na A4. reagovat

    • Helena Kociánová středa 12. března 2014, 19:08

     Zdrcnout "to" na A4, bohužel, nestačí. A4 (či dvě) si musí někdo přečíst. A musí si ji chtít přečíst. Musí se nad nimi zamyslet (a musí se chtít a umět zamyslet, a to bez předsudků typu – kdože to napsal). Navíc musí patřit mezi těch nemnoho, kteří mají určitou moc… A když se tohle vše sejde, musí ještě opravdu chtít to řešit. OPRAVDU CHTÍT. Což obnáší např. mít dostatek nadhledu a také dostatek kuráže. Mít moc a moudrost. Hmm. reagovat

     • Miroslava Ferancová čtvrtek 13. března 2014, 09:42

      Děkuji za reakci na článek. Jak sama říkáte, problematiku nezaměstnanosti nelze pojmout na jedné stránce. Můžeme zde diskutovat o úloze státu, samosprávných územních celků až po jednotlivé obce a občany. O změně sociální politiky státu, která některé skupiny obyvatel naprosto nemotivuje k hledání práce. Tak bychom se mohli dostat až k zahraniční politice, která ovlivňuje situaci v zemědělství a má vliv na nezaměstnanost na venkově.Můžeme diskutovat o chybějící či chybné strategii ve vzdělávání mládeže, která vede k tomu, že nám chybí učňovská mládež a studenti technických oborů na vysokých školách, zato rekreology a kulturology bychom mohli dlážit ulice - i tak vzniká nezaměstnanost. Na jedné straně chybí lidé v průmyslu, dobrý agronom je k nezaplacení a na straně druhé absolventi humanitních oborů obcházejí úřady práce. Já jsem se rozhodla zatím věnovat a informovat o možnostech v oblasti zaměstnávání, které v současné době nasbízí stát a to postupně v několika článcích, aby bylo možno každý nástroj popsat. Je dobré hledat a zkoušet nová řešení, ale je dobré také plně využít to, co už vymyšleno a realizováno je. Určitá bezzubost projektů Ministerstva práce a soc. věcí nevychází z toho, že by byly apriory špatné. Je to v jejich špatné prezentaci a realizaci na pracovištích Úřadu práce ČR. Jako v každé lidské činnosti záleží na na konkrétních lidech a jejich přístupu k práci. Změna je třeba a každý s ní musí začít u sebe. reagovat

      • Helena Kociánová čtvrtek 13. března 2014, 11:02

       Souhlasím plně s tím, co píšete. Souvislosti jsou široké i propletené a je určitě dobře, že budete informovat o současných možnostech. O tom není pochyb. Je opravdu smutné, že tak velký aparát, jako je ÚP, není motivován skutečným cílem jejich (domnělého?) poslání, kterým je zprostředkování práce. Ale to už bychom se zase zaplétaly do propletence, který jste zmínila. Já se však nemohu zbavit dojmu, že se neřeší podstata, ale lepí se stále větší trhliny, vzniklé z mnoha příčin. A jednou z nich je, že používáme stejné či podobné metody, které již v minulosti nepřinesly žádné výsledky. Navíc to, že se uchopí řešení současného stavu jinak, nevylučuje potřebu začít se změnami např. i ve Vámi zmíněném systému vzdělávání apod. A už vůbec nevylučuje to, že je důležité informovat o současných možnostech a více je využívat, když už je máme k dispozici. Jde mi spíš o to, že to není řešení trvalejšího rázu a proto se více či méně motáme v bludném kruhu. Bohužel ochotu udělat změny zásadní, prozatím, nevidím. A nebylo by to až tak složité. reagovat

       • Zdenka Wagnerová pátek 14. března 2014, 13:47

        Také souhlasím: bludný kruh a nutnost zásadní změny. Na tu jednu či dvě A4 to "sdrcnout" jde, poněvadž se to tak vyžaduje, celkem s tím i souhlasím :-) Můžu to napsat přehledně, velkým písmen nebo sdrcnout na jednu A4, bez odrážek a malinkatým písmem. Co má větší efekt? Zásadní změny se plánovaly, nevidím v tom problém. Problém je těch 630.000 co stále narůstá. Druhý problém je ... Jeden stačí, dva už by bylo moc :) ...(to není jedovatá poznámka, to jen abych na něj nezapomněla a že psaný projev je horší než osobní kontakt, pohled do očí, úsměv a tak.) reagovat

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top