Náměstek primátora Miloslav Tichý: Chci se zasadit o opravy a investice do stávajícího majetku města

Olomoucké listy, 4. ledna 2023

Investiční priority pro letošní rok, způsob jejich výběru či budoucnost zimního stadionu. To jsou některá z témat, která jsme probrali s novým investičním náměstkem primátora Miloslavem Tichým. Na obvyklé stodenní hájení vůbec nespoléhá. „To se jen tak říká, my jsme od začátku naskočili do rozjetého vlaku,“ poznamenal náměstek. Připustil ale, že možná nemusel ani naskakovat – jako radní a koaliční zastupitel v něm už vlastně v předchozích letech jel. Jen ještě neseděl úplně vepředu.

Proč jste si jako svou gesci vybral investice?

Jsem profesí právník a mám blízko ke stavebnímu právu. Je to oblast, které jsem se i dříve věnoval. Proto když jsem byl primátorem osloven, abych se stal jeho náměstkem, logické pro mě bylo vybrat si investice. K tomu mám na starost i dotace. Obě gesce spolu úzce souvisí a spojit je pod jednoho náměstka je správné.

Dají se investice řídit selským rozumem? Rozhodovat, na co peníze půjdou a na co ne?

Selský rozum nestačí. Rada města se při zařazování investic řídí schválenými zásadami výběru investičních akcí. Hlavními kritérii jsou technický stav, případně havarijní stavy, existující smluvní závazky, připravenost akce, možnosti spolufinancování z externích zdrojů, tedy z dotací, nebo i to, zda nám něco nařizuje legislativa. Až potom je potřeba brát v úvahu programové prohlášení rady, což je zase ta politická rovina při rozhodování o zařazení investice do rozpočtu.

Jaké jsou priority pro rok 2023?

Rád bych se zasadil především o opravy a investice do stávajícího majetku města. Dokončujeme teď vlnu velkých dopravních projektů spojených s minulým obdobím evropských fondů, letos se budeme věnovat menším projektům, které byly roky upozaďovány. Zejména mi leží na srdci stav škol a školek, proto jsem rád, že v roce 2023 a v dalších letech budeme investovat právě do mateřských a základních škol. Modernizace budov a prostředí základek a mateřinek a zvyšování kapacity předškolních a školních zařízení je naší prioritou. Dále je to dopravní infrastruktura. Mimo oprav a rekonstrukcí silničních komunikací, chodníků či mostů pak máme v plánu upravit také některé přechody pro chodce a navazující veřejná prostranství či opravu podchodu Pionýrská pod Brněnskou. Budeme také pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek, opravách tramvajových tratí, inženýrských sítí, budování dětských hřišť a tak dále. Chceme vytvářet z Olomouce kvalitní a příjemné místo pro život všech generací.

Připravujeme ale i větší investiční akce. Jednou z nich je nové odpadové centrum a moderní třídicí linka za přibližně půl miliardy korun. Nyní se řeší, jak se na tomto projektu budou podílet i jiná města v kraji. Druhá souvisí s rozšiřováním bytového fondu města. Jde o bytový dům pro rodiny s dětmi v lokalitě Janského. Obě akce jsou stamilionové investice, které chceme, aby byly financovány i z dotačních zdrojů.

Co se stane, pokud některé investice vysoutěží město s nižší cenou, než je plánováno?

Ušetřené prostředky zase zapojíme do investic. Čím víc ušetříme, tím víc toho uděláme. Nové vedení města obnovilo činnost investiční komise, která pak může radě města doporučovat zařazování investic, které skončily takzvaně pod čarou.

A jak to bude se zimním stadionem?

Po mnoha letech přípravy jsme získali stavební povolení na projekt multifunkční haly na místě současné plecharény. Tento projekt byl součástí minulého programového prohlášení. Bohužel, pak přišel covid, dotační titul od Národní sportovní agentury nakonec nedosáhl očekávané výše, do projektu se nezapojil ani Olomoucký kraj a možnost financovat celý projekt pouze městem byla nereálná. Nyní je před námi několik možností, jak s budoucností hokejové arény naložit. Máme i nabídku soukromého investora, který chce stavět multifunkční arénu v lokalitě Velkomoravská.

Nebyla by to nejlepší volba?

To je otázka. Musíme se tím seriózně zabývat a probrat to v radě a v zastupitelstvu. Máme nyní za úkol připravit srovnání různých variant, z nichž jedna je právě účast města v tomto projektu, další jsou rekonstrukce stávající hokejové haly a výstavba malé haly vedle ní či stavba nové haly v režii města na zcela jiném místě. Připravíme podklady tak, aby zastupitelé mohli v první půlce příštího roku kvalifikovaně rozhodnout.

Má město nějaký dlouhodobější výhled, co se týká investic?

Máme dlouhodobý investiční plán, ve kterém jsou záměry za přibližně osmnáct miliard korun. Realističtější výhled pak bude střednědobý plán do roku 2026, který budeme nyní tvořit společně s investiční komisí.

Zdroj: Olomoucké listy

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit

    Zatím zde není žádný komentář.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top