Olomoucká Drbna: Tématu zeleně na Horním náměstí se nevzdáváme, říká primátor a lídr ANO

ANO Olomouc, 18. září 2022

Před zářijovými komunálními volbami Olomoucká Drbna oslovila lídry všech politických stran a hnutí, které kandidují v Olomouci. Všichni lídři dostali stejné otázky. Lídrem kandidátky ANO 2011 je Miroslav Žbánek.

Co je podle vás největším současným problémem Olomouce a jak ho budete řešit?

Všechny problémy souvisí s nedostatkem peněz. Ať už je to veřejná infrastruktura v podobě budov škol, komunikací, tramvajových tratí nebo mostů a městských sportovních zařízení, ať už je to rozšiřování kapacit veřejných služeb nebo problematika dostupného bydlení, která v souvislosti s energetickou krizí a růstem cen nabývá na větší síle. Na projekty, které máme připravené, ovšem chybí dotační tituly nebo parametry výše podpory neodpovídají rozpočtovým možnostem města. Chci se proto zaměřit na jednání s příslušnými ministerstvy o nastavení dotačních titulů, které by umožnily spustit nachystané projekty a dokázaly problémy řešit.

Městu Olomouc v posledních sedmi letech s výjimkou jednoho roku neustále klesá počet obyvatel. Co s tím uděláte?

Dělám, co můžu, mám dva malé syny. Ale to je nadsázka. Statistiky dokládají, že mladí lidé odsouvají termín pro zakládání rodin a ani ekonomická situace tomu moc nenahrává. Pokud nebudeme mít pro mladé rodiny nabídku dostupného bydlení, školek a zázemí nelze očekávat nějaký výrazný zvrat. Se stejnými problémy se ale potýká celá vyspělá západní Evropa. My se o změnu snažíme prorodinnou politikou města a lepší nabídkou služeb pro trávení aktivního rodinného života.

Pokud se dostanete do vedení města, budete prosazovat nějaké zásadní změny ve struktuře výdajů a dotací?

Některé zásadní změny se už podařily. V důsledku nečekaných výdajů v souvislosti s pandemií covid a následnému výpadku daňových příjmů státu jsme provedli velkou revizi provozních výdajů města. Podařilo se nám tak už osekat původní náklady v řádech desítek milionů korun. Víme ale taky, že už téměř není kde brát. Teď se do toho promítá inflace, nárůst cen energií a zdražení stavebních materiálů a prací. Pokud stát nebude tyto výpadky a problémy kompenzovat příspěvkem z daní, ocitne se město v problémech. Nechceme ale provozní výdaje upřednostňovat před investicemi, které máme v úmyslu kofinancovat i ze zdrojů EU a jejich odsunutí by mělo katastrofický dopad. Jednám proto s vládou, aby k tomu nedošlo. Vláda a kraj už teď podporu ve formě dotací krátily. Žadatelé, které to postihne, se pak obrací na město, abychom jim výpadky pomohli krýt, město ale nemůžeme suplovat jejich roli. Protože ta je pak zase na úkor zajištění služeb občanů a provozu města, což nechci.

Jak budete řešit zeleň ve městě, jak chcete do města dostat více stromů?

Do zeleně ve městě směřuje více než 100 milionů korun ročně. Zpracovali jsme pasport a úplně novou Strategii městské zeleně a chceme dál rozšiřovat pověst Olomouce jako města květin. Za poslední čtyři roky jsme zasadili 636 stromů a 7 tisíc keřů, vysadili jsme 230 tisíc květin a dalších 666 metrů čtverečních letničkových záhonů. Rozjeli jsme projekty výsadby příměstské zeleně i nových alejí. Nově zpracovanou koncepcí chráníme zemědělské pozemky v okolí města a posilujeme tím biodiverzitu. V městských lesích jsme po ničivé kůrovcové kalamitě vysadili přes 4 miliony stromů. Jednáme správci inženýrských sítí, abychom dokázali realizovat i výsadbu nad sítěmi, kterými je město protkáno. Nevzdáváme se ani tématu zeleně na Horním náměstí. V tuto chvíli probíhají jednání s příslušnými orgány památkové péče, architekty a odborníky, jakou formou by bylo možné stromy pro zlepšení klimatu do centra vrátit.

Zajistíte ve městě více parkovacích míst?

I to je cílem připravované parkovací politiky, ze které ovšem jasně vyplývá, že ani takto zpracovaná analýza nedokáže plně saturovat potřeby. Aut je moc a není je kam dávat, i kdybychom parkovací místa stavěli na úkor zeleně nebo komfortu lidí. Problémy se nakupily už v minulosti, ne úplně dobře nastavenou politikou územního plánovaní. Mou snahou je proto hlavně problém nerozšiřovat. V rámci nových developerských projektů, se snažím soukromé investory maximálně tlačit k tomu, aby jejich navržené projekty potřeby parkování pokryly. Podpořili jsme i vznik nového fondu mobility, kam už míří veškeré finanční prostředky vybrané za parkovné ve městě. Z něj se bude hradit výstavba nových parkovacích míst, cyklostezek a další investice pro zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Budete prosazovat, aby se městských veřejných zakázek nemohly účastnit firmy napojené na Putina?

Zadávání veřejných zakázek se vždy striktně drželo zákona a pravidel pro jejich zadávání. Nově jsme diskutovali hlavně otázky sociálně odpovědného zadávání, které naplňuje environmentální nebo integrační politiku, a ty hodlám dál prosazovat. Jinak platí, že město jako veřejná instituce bude postupovat vždy podle aktuálně platné legislativy. A současný zákon a nařízení říká, že veřejný zadavatel je povinen provést kontrolu při zadávání veřejných zakázek, a to ještě před podpisem smlouvy s dodavatelem, zda majitelem nebo spolumajitelem společnosti není ruský státní příslušník, subjekt či orgán se sídlem v Rusku. Vyplývá to z nařízení Rady EU a ze sankčního seznamu osob.

Víte už, s kým určitě nepůjdete do koalice?

V Hnutí ANO není žádné centrální doporučení s kým do kalice jít a s kým nejít. Na místní úrovni zastupitelského klubu nebo místní organizace v tuto chvíli určitě není zájem tvořit koalici se stranami, které zastávají extrémní politické názory. Na druhou stranu, po zkušenosti z uplynulého volebního období, necítím na komunální úrovni, že by tyto politické strany své extrémně ideové názory při svém působení v městském zastupitelstvu nějak výrazně prosazovaly.

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit

    Zatím zde není žádný komentář.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top