Šetříme městu miliony

Miloslav Tichý, 9. února 2016

Hnutí ANO již před komunálními volbami v roce 2014 opakovaně kritizovalo formu i obsah vydávání olomouckého městského informačního periodika - Radničních listů. Po usednutí do zastupitelských lavic a redakční rady Radničních listů jsme usilovali o provedení zásadních změn vedoucích především k větší objektivitě a vyváženosti obsahu. Pozornost jsme upřeli také na samotný smluvní vztah města s dodavatelem Radničních listů. Ukázalo se, že naše kritika nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky byla oprávněná. Pod tlakem našich argumentů vedení města zrušilo původní smlouvu s dodavatelem Radničních listů a vypsalo novou, tentokrát transparentnější soutěž. Výsledkem je, že po devíti letech bude cena za vydávání Radničních listů třetinová, což představuje úsporu téměř deset milionů korun.

Výhodnější a především zcela jasné jsou i nové obchodní podmínky. Bohužel však vedení města dodnes nedokázalo uspokojivě vysvětlit u koho a na základě jakého právního titulu skončily miliónové příjmy z prodeje reklamy v Radničních listech v minulých devíti letech. Jde pravděpodobně o příjmy v řádech milionů korun. Doklady, které by tyto skutečnosti mohly objasnit, byly dle vyjádření Magistrátu už skartovány. Zakázkou na Radniční listy se v minulosti dokonce zabývala i Policie. Není zřejmé, zda předmětem vyšetřování byly i příjmy z inzerce, nicméně po kauze Vidkun nelze brát závěry takového vyšetřování příliš vážně. Důležité je, že nová smlouva s vydavatelem prodej inzerce již ošetřuje.

Novým šéfredaktorem je mluvčí developerské skupiny

Ne všechny změny ve vydávání Radničních listů však považujeme za krok správným směrem. Obavy vyvolává rozhodnutí o novém obsazení pozice šéfredaktora, který je z titulu své funkce odpovědný za formu a obsah listů. Má se jím stát pan Juraj Aláč, tiskový mluvčí jedné z developerských skupin, která je ve sporu s městem Olomouc. Zastupitelský klub hnutí ANO vnímá možný střet zájmů a požaduje po Radě města Olomouce, aby podnikla takové kroky a opatření, které zcela vyloučí riziko neobjektivního či tendenčního informování. Nechceme zpochybňovat odbornou úroveň pana Aláče, ale považujeme za nevhodné a i novinářsky neetické, aby veřejně vystupoval za město a zároveň za subjekty, které jsou s městem v nějakém vztahu či dokonce soudním sporu.

Opakovaně žádáme vedení města, aby se Olomoucké listy staly nástrojem vyváženého informování občanů, kde k jednotlivým tématům budou moct zaznívat i alternativní názory opozice. Považujeme za nedůstojnou dosavadní formu "vyloučení" opozičních názorů do předem vymezeného, graficky rigidního prostoru, kde lze sice psát téměř cokoliv, ale bez přímé vazby na jednotlivá témata v daném vydání. Bohužel, ani tato koalice naprosto nepochopila nebo záměrně ignoruje principy vydávání radničních periodik, které se dnes prosazují v rámci tzv. otevřené radnice. Chceme občanům nabídnout jiný úhel pohledu na podávané informace tam, kde se naše názory s koalicí rozcházejí a nemáme problém podpořit rozhodnutí, která jsou v souladu s našimi volebními cíly. Pokud nenajdeme rozumný politický kompromis, nadále hrozí, že i "nové" Olomoucké listy budou zejména sebeprezentací jednotlivých koaličních politiků, budou ignorovat problematická témata a i nadále budou zapírat skutečný stav veřejných věcí.

Srovnání původní a nové zakázky na vydávání Radničních listů

Následující srovnání ilustruje, jak důležitá je funkční a konstruktivní opozice, která v Olomouci dříve fakticky neexistovala. V tomto směru mě těší vyjádření docenta Šaradína (politolog Univerzity Palackého), který říká, že "to, jak vystupuje ANO a ty dva menší subjekty, je podle mne dobré pro město a koneckonců i pro koalici. Jsou slyšet a také vidět, zveřejňují různé věci a to je jen ku prospěchu Olomouce." (Olomoucký Deník, 20. 11. 2015)

2007-2015

 • Limit zakázky 15,2 miliony Kč bez DPH.
 • Pouze jeden účastník soutěže s nabídkou 15,2 miliony Kč bez DPH / 4 roky.
 • Prodej inzerce (až 8 stran) není nijak smluvně řešen. Dle smlouvy je inzertní prostor majetkem města, stejně jako redakční obsah. Příjmy města z prodeje inzerce za celé období jsou však 0 Kč.
 • Smlouvu v roce 2007 podepisuje tehdejší primátor Martin Novotný (ODS).

2016-

 • Limit zakázky 15,2 miliony Kč bez DPH.
 • Celkem čtyři podané nabídky, vítězná nabídka s cenou 5,7 milionů Kč bez DPH / 4 roky.
 • Za upozornění stojí, že původní dodavatel byl schopen nabídnout cenu jen o málo vyšší, a to 6,07 milionu bez DPH. Je to stále o více jak 9 milionu Kč nižší cena, než jakou mu město Olomouc platilo na základě původní smlouvy.
 • Prodej inzerce je již smluvně ošetřen (až 6 stran).

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit
 • Alena Adamíková středa 17. února 2016, 21:44

  Souhlasím s obsahem článku pana Tichého. Rozhodně sdílím obavy z rozhodnutí o novém obsazení pozice šéfredaktora. Pokud pominu fakt, že pan Aláč je tiskovým mluvčím jedné z developerských skupin, nemohu přehlédnout skutečnost, že je také šéfredaktorem měsíčníku Olomoucký kraj. Tyto krajské noviny mají velice slabou obsahovou i grafickou úroveň. Čtenář se v nich nedozví nic o tom, co se děje nebo bude dít v regionu. Jestliže se domnívám, že čtenáři Radničních listů kromě politické vyváženosti postrádají zajímavé články odborníků, o Olomouckém kraji to platí ještě více. Stejná osoba šéfredaktora obou měsíčníků mne vede k úvaze o tom, aby místo zlepšení úrovně krajských novin nedošlo k dalšímu zhoršení obsahové stránky Radničních listů. reagovat

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top