V Droždíně makáme, opravujeme, investujeme

Vladimír Prášil, 25. května 2020

Naše komise městské části se dlouhé roky snaží o zklidnění dopravy a bezpečné přecházení chodců v Droždíně. Denně zde projede 8 až 10 tisíc vozidel, přičemž nejhorší situace je na ulicích Pplk. Sochora a U Cihelny. Problémem je také, že minimálně 40 % těchto vozidel nerespektuje maximální povolenou rychlost v obci. To samé lze říci i o nedodržování omezené tonáže vozidel.

V komisi usilujeme především o bezpečnost účastníků silničního provozu. Z toho důvodu jsme navrhovali například instalaci ostrůvků, světel a dalších pasivních prvků zvyšujících bezpečnost chodců a omezení rychlosti projíždějících vozidel.

Díky vstřícnému postoji Rady města se konečně pohnuly ledy. Dopravním expertům bylo zadáno posouzení situace a navržení nejlepšího řešení. Z jejich debaty vyplynulo, že jako nejbezpečnější pro tento úsek bylo navrženo řešení pomocí instalace okružní křižovatky. Realizace této investiční akce dle nejnovějších informací bude do konce letošního roku.

Touto cestou bychom rádi jménem komise poděkovali statutárnímu městu Olomouc, Olomouckému kraji a Správě silnic, kteří se na této investiční akci finančně podílejí.

Je dobře, že dnešní představitelé města více komunikují s jednotlivými komisemi městských částí, a také navýšili finance komisím. I díky navýšeným finančním prostředkům se mnohé za poslední rok povedlo realizovat, ať to jsou opravy chodníků či havarijního stavu potrubního vedení vodního toku Adamovky. Dále došlo k opravám a zajištění bezpečnosti při přívalových deštích v ulici Horní Úlehla a podařilo se zakoupit nové osvětlení vánočního stromu.

Naše komise se zajímá o problémy občanů a snaží se v maximální míře pracovat pro blaho obce a neustále pracuje na zvelebení Droždína. Připravujeme studii návsi, pracujeme na vytipovaní chodníků a komunikací určených k opravě, doplnění prvků pro mládež na dětském hřišti či instalaci měřících úsekových radarů na vjezdech do obce.

Co nám zde ještě chybí? Tělocvična pro školní děti a ostatní občany, školní hřiště včetně zpřístupnění pro veřejnost, společenská místnost nebo nová cyklostezka. Tyto projekty jsou během na dlouhou trať, nicméně věříme, že jednou doběhneme do zdárného cíle.

Vladimír Prášil
člen komise městské části Droždín

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit

    Zatím zde není žádný komentář.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top