Veřejně prospěšné práce a státní příspěvek

Miroslava Ferancová, 6. dubna 2014

Jak jsem slíbila v minulém článku, přináším informaci o další možnosti, jak zaměstnat (nebo být zaměstnán) s přispěním prostředků z Úřadu práce ČR. Takovou možností jsou veřejně prospěšné práce, zkráceně VPP.

Veřejně prospěšné práce jsou určeny občanům, kteří jsou déle než 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo jde o uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu (OZP), věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě (do 10 let) věnována zvýšená péče. Také může jít o uchazeče o práci, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiných důvodů, bránících jejich vstupu na trh práce.

Zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místo v rámci VPP na plný pracovní úvazek, poskytne úřad práce příspěvek ve výši skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance (uchazeče o zaměstnání), včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců. Výše příspěvku není nijak závratná - maximálně 10.000 Kč na 1 místo VPP/měsíc, což nepokryje ani náklady na minimální mzdu včetně odvodů, ale je to příspěvek, který snižuje náklady zaměstnavatele na pracovní sílu a umožní mu tak přijmout zaměstnance, které by si jinak nemohl dovolit zaplatit. 

Tyto zaměstnance mohou využít především města, obce, obecně prospěšné společnosti a další zaměstnavatelé vykonávající činnosti sloužící veřejným účelům.  Dneska takto zaměstnané lidi můžete potkat především jako uklízeče veřejných prostranství nebo údržbu veřejné zeleně, ale mohou vykonávat i administrativní práce, asistenty postižených spoluobčanů a další činnosti. Okolo této pracovní příležitosti panují u veřejnosti určité předsudky, protože bývá zaměňována s obecně prospěšnými pracemi, které jsou ukládány jako alternativní tresty. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem se v rámci organizace VPP setkala s lidmi, kteří chtěli pracovat, pracovali velmi dobře, jejich práce byla užitečná a pro mnohé byla šancí, jak vstoupit do kontaktu se zaměstnavatelem a získat trvalejší pracovní příležitost, nebo alespoň potřebnou praxi. Proto mohu doporučit zaměstnancům i zaměstnavatelům - nebojte se VPP, je to pro obě strany šance, jak bojovat s nezaměstnaností.

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit
 • JAROSLAV LANTA středa 23. července 2014, 08:17

  U NAS V HRONOVĚ LIDI NA VVP BEROU MIN 8500 KČ A UVAS OLOMOUCI LIDI NA VVP BEROU 10 000 KČ? reagovat

 • Zdeněk Pavelec pátek 11. dubna 2014, 11:46

  Já bych se na to s dovolením podíval z reálného pohledu a trochu nastínil jaká je skutečnost a ne jak bychom si to přáli vidět a mělo to fungovat. Bohužel VPP mi v mnohém připomíná umělou zaměstnanost jako za socialismu. Má zkušenost je taková, že se většině takovým zaměstnancům moc pracovat nechce, zevlují po městě ve velmi nepracovním oblečení, často také rádi, a to již druhý den po nástupu využívají pracovní neschopnosti, a města či obce je berou z toho důvodu, aby vypadali před volbami hezky. Neobstojí ani argument, že je třeba jim tuto práci organizovat. Taková parta potřebuje stálý dozor zaměstnance na celý úvazek, pokud tedy má být efektivita, musíte mít vlastního člověka placeného ze svého. Úřad práce si pak udělá čárku, že má nějakou činnost, neboť s obyčejným člověkem jednají jako s plechem, což zavání až šikanou a stejně práci nikomu neseženou. Navíc si chytře na VPP vyšlou lidi, kteří jsou z 90-ti procent nepoužitelní a dlouhodobě jim žádnou práci neseženou. Takto si na venek vykážou jakýsi pohyb a statistika činnosti je naplněna. Navíc v duchu líbivých hesel a s využitím evropských fondů, k tomu ještě náležitá osvěta v novinách jak ze strany ÚP, tak i obce či města. Efekt VPP považuji za malý, ať to vezmu z pohledu jejich práce tak i z pohledu zaměstnávání do budoucna. Nehledě na administrativní zátěž pro zaměstnavatele, nejen k vyúčtování vynaložených nákladů, ale kvůli i obrovskému množství exekucí na plat zmíněných zaměstnanců. Pokud se mezi nimi vyskytne dobrý pracovník, stejně ho pak nemůžeme dál zaměstnávat, byť bychom nakrásně chtěli. Navíc by se mělo preferovat zaměstnávání v místě trvalého pobytu a ne třeba v rámci okresního města. Samozřejmě se to netýká všech a neházím všechny do jednoho pytle. Nechci se nikoho dotknout, a pokud se tak přece jen stalo, tak se omlouvám těm slušným a pracovitým, kteří dobře pracují a chtějí pracovat. Jsou tu, osobně jich několik znám a vážím si jejich práce a vůbec nesnižuji, že se jedná o metaře. Každá práce dobře dělaná je potřeba. Na závěr ještě otázka, když tito zaměstnanci suplují úklid města či obec, je lacinější úhrada oficiální firmě? reagovat

  • Miroslava Ferancová středa 16. dubna 2014, 16:07

   Vážený pane Pavelče, děkuji za Váš příspěvek. Máte vpravdu. Veřejně prospěšné práce jsou často organizována(spíše tedy neorganizovány) přesně tak, jak píšete. Na druhé straně je pravda, že každá dobrá věc se zdá zneužít, či špatným užíváním znehodnotit. Organizace této práce je nejdůležitější částí. Máte pravdu, že pracovníci ÚP často zkouší posílat do výběrových řízení lidi, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci, pracovat nechtějí a jsou po všech stránkách problémoví. Nic ale nebrání zaměstnavateli, aby takové zaměstnance nepřijímal a vyžadoval od ÚP jiné uchazeče. Je jich v evidenci dost a dost, mnozí se sami aktivně zajímají o možnost pracovat jao VPP a my se pak divíme, že do výběrového řízení posláni nebyli a ptáme se po nich. Je prada, že je třeba práci důkladně plánovat a vysvětlit a důsledně kontrolovat. Jeden člověk pověřený celou organizací a kontrolou se ale určitě vyplatí, zvlášť, když se zaměstnavatel rozhodne přijmout zamětnanců v režimu VPP více. Do kontroly kvality práce se navíc může zapojit i veřejnost. Zaměstnavatel může zveřejnit kontakt na který mohou občané hlásit, že viděli někoho, kdo nepracuje, "zevluje" po městě, vykonává práci lajdácky a podobně. Problematika exekucí je u VPP přitěžujícím faktorem. Exekutorské kanceláře se na tyto lidi vrhnou v okamžiku, kdy zjistí, že mají nějaký stálý přijem, byť se jedná o monomální mzdu. I když často není co strhnout, musí mzdová účtárna odpovídat na dotazy exekutorů, rozesílat různá potvrzení a výpisy, atd. Což dokáže zaměstnant jednu mzdovou účetní na půl úvazku. Možná by pomohla legislativní změna, ochrana tohoto výdělku před exekucemi, nebo jiné opatření, které by zlepšilo motivaci zaměstavatelů k přijímání zaměstnanců na VPP. K vašemu dotazu, zda by měl být omezen rozsah úklidových prací sjednaných u úklidových firem, za sebe říkám, že je třeba posoudit, zda VPP dělají něco navíc, co ve smlouvě není, nebo zda suplují práci úklidové firmy. V tom případě by se měla smlouva poměrně upravit. Závěrem mohu konstatovat, že problémy tu sice jsou, ale pokud se bude k možnosti zaměstnávat nezaměstnané v rámci VPP přistupovat ve snaze pomoci lidem získat práci a přispět k obecnému blahu a ne pro získání politických bodů a pro líbivá gesta pro tisk, bude tato možnost zaměstnání čím dál více využívána a stoupne i její prestiž mezi lidmi. reagovat

   • Zdeněk Pavelec čtvrtek 17. dubna 2014, 11:17

    Vážená paní Ferancová, původně jsem nechtěl, aby problematika VPP vyzněla jako dialog nás dvou a spíše jsem očekával, že se k Vašemu článku a k mému pohledu vyjádří někdo další. Přesto mi to ještě jednou nedá, abych se nevyjádřil, jak je to publikováno a jak by to ke spokojenosti všech asi mělo být. Souhlasím s Vámi, že každou dobrou věc lze zneužít, proč ale nevidět, jak tomu je doopravdy? Samozřejmě existuje možnost odmítnout ÚP zaslané kandidáty. Není to ale realitou a panuje zde doktrína úřadu práce a zřejmě i dohoda na jiných postech. Jak je možné, že na úřad docházejí lidé se skutečným zájmem na VPP pracovat, ale pak nejsou např. v 100člené skupině pro výběr nabídnuti, což už bylo také konstatováno. O organizačním pracovníkovi polemizovat nebudu, je na každé obci, aby toto zvážila. Jen na okraj, roční náklady na takového člověka včetně pojištění při téměř minimální mzdě činí cca 140 tisíc, včetně zákonného pojištění. Co sním v době, kdy VPP nezaměstnáváme? Dále pak z 20tivybraných následuje přirozený úbytek z různých důvodů a doplnění dalšími, což je samozřejmě další administrativní výkon navíc. Na kontrolu veřejnosti bych moc nespoléhal, přece jenom naše společnost je dostatečně deformována a místo obecního blaha a zneužívání peněz daňových poplatníků vidí pouhé bonzování. V legislativní změny ohledně exekucí snad nelze vůbec doufat. Lobbismus exekutorů je velmi mocný, a pokud by byl zájem vyčlenit VPP, brzy by se našly jistě další skupiny. Ale to je asi otázka tlaku na naše zákonodárce a jejich rozhodnutí. Co se týče úklidu města, existuje zcela jistě úklid jenom jeden a suplování firmy je evidentní. S Vaším závěrem lze než souhlasit, hořký pocit ze spolupráce s ÚP i medializace jen těch dobrých zkušeností ovšem zůstává. Nezbývá tedy než se obrnit trpělivostí, přičinit se v rámci svých možností a s optimismem hledět vstříc budoucnosti. reagovat

 • Miroslav Žbánek pondělí 7. dubna 2014, 17:06

  Česká společnost je bohužel plná hluboce zakořeněných předsudků a stereotypů. Oranžová vesta a metla = stigma sociálního vyloučení. Znám případy, kdy člověk odmítl v rámci programu VPP za peníze pracovat, přesto se nabídl, že tu práci bude dělat jako brigádu - i za míň. Vedlejšák, stejně jako práce na černo jsou u nás společensky akceptované. VPP jsou považovány za nejnižší socioekonomickou pozici. Přitom VPP představují při schopném managementu radnice jeden z nejefektivnějších nástrojů pro zajištění veřejných služeb. Navíc dosahují tzv. multiplikačních efektů (řeší naráz více různorodých problémů). Stačí najít způsob, jak zvýšit jejich společenskou prestiž. Firemní řízení tyto nástroje zná a myslím, že jsou aplikovatelné i na úrovni města. Díky za příspěvek, určitě jde o téma, kterým se budeme v ANO Olomouc více zabývat. reagovat

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top