Zastupitelé schválili rozpočet města Olomouce na rok 2019. Děkujeme!

ANO Olomouc, 14. prosince 2018

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a snižovat zadlužení města. Příjmy pro rok 2019 počítají s částkou téměř 2,6 miliardy korun, což je zhruba o 127 milionů korun více než v roce 2018.

Na investice a velké opravy je v rozpočtu pro příští rok určeno téměř 456 milionů korun. Budeme primárně podporovat investiční akce spolufinancované z dotací příslušných ministerstev nebo z Evropské unie. Především je ale chceme rozprostřít po celém katastru města i do jeho vzdálenějších část.

Prioritou je pro nás zajistit kvalitní veřejné služby občanům – dostupnou a moderní MHD, pořádek, čistotu a bezpečí v ulicích, údržbu a zvelebování veřejných prostranství a zeleně.

Chceme dostat více peněz do městských částí. Rozpočet příštího roku proto přidá komisím městských částí ke stávajícím 10,8 milionům dalších 10 milionů korun! Ty budou určeny na estetizaci veřejného prostranství a revitalizaci zanedbaných míst.

Podporujeme moderní vzdělávání. Město Olomouc je zřizovatelem základních a mateřských škol, jejichž provoz a rozvoj zajišťuje. V roce 2019 budeme investovat do školních objektů a do vybudování polytechnických učeben 7,5 milionů korun, což je o 2,4 milionu korun více než letos. Pastelkovného ve výši 1.000 korun se prvňáčci a jejich rodiče dočkají už příští školní rok.

Z rozpočtu bude v příštím roce směřovat také mnohem více financí do obnovy vodohospodářské infrastruktury. Celková suma se zvedne z 51 na 81 milionů korun!! Naším dlouhodobým cílem je vrátit provoz vodohospodářské infrastruktury zpět z nadnárodního koncernu do rukou města.

Na 2,5 milionu korun se zvýší částka pro aktivity klubů seniorů. V roce 2019 také počítáme se snížením věkové hranice pro MHD zdarma.

V rozpočtu je samozřejmě mnohem více dobrých opatření. Na druhou stranu, finance města celkově nejsou v takové kondici, jakou bychom si přáli. Tato rada měla možnost do tvorby rozpočtu zasáhnout jen z části, protože jej předpřipravilo už předchozí vedení města. Rozhodně to není rozpočet, ze kterého bychom jásali, ale snažíme se o maximum možného. Svazují nás vysoká zadluženost města a vysoké mandatorní výdaje. Velký problém při sestavování rozpočtu znamenalo zákonné navýšení mezd zaměstnancům ve veřejných službách a správě. Jde o povinné navýšení, na které nám stát nedal ani korunu.

Rozpočet podpořilo 33 zastupitelů, včetně sedmi opozičních. Doporučil jej rovněž schválit Finanční výbor zastupitelstva, který se jím důkladně zabýval.

Děkujeme také koaličním partnerům, kteří se s námi na přípravě rozpočtu v posledních týdnech intenzivně podíleli.

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit
  • Marcela Dulková pátek 22. února 2019, 19:29

    Jak jste se konečně domluvili na tom, jak upravíte silnici a autobusové zastávky na Tabulovém vrchu?? Již jste se konečně probrali a pochopili, že nám jde o život? V úterý se tam stala docela solidní dopravní nehoda a jsem přesvědčena, že kdyby naše vedení města nechrápalo tolik roků, tak by to nemuselo být. Když potřebuji jít na autobus, tak mi cesta trvá místo 10 minut celých 20 i více - jednak proto, že nemohu pořádně chodit a za druhé proto, že se z té klidné silnice stalo něco jako dálnice a přejít přes silnici je o život - za který Vy odpovědnost nemáte. Děkuji za pochopení a doufám i vaši snahu nám pomoci. Marcela Dulková reagovat

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top