Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2020. Je v něm i tramvajová trať

ANO Olomouc, 14. prosince 2019

Po náročném projednání byl v pátek 13. prosince v podvečer hlasováním v Zastupitelstvu města Olomouce schválen rozpočet pro rok 2020. K rozpočtu byl podán ještě pozměňovací návrh, díky kterému se v příštím roce v Olomouci začne stavět druhá etapa tramvajové trati na Nové Sady. Na poslední chvíli se změnila se také výše prostředků, určených na oblast cestovního ruchu a kultury. Rozpočet bude v příštím roce vyrovnaný. Vzhledem k zapojení projektu tramvajové trati začne město v příštím roce realizovat úsporná opatření.

Příjmová stránka rozpočtu počítá s částkou 2,727 miliardy korun. Provozní výdaje činí 2,244 miliardy korun a kapitálové výdaje 637 milionů korun. V kapitole provozních výdajů se skrývají mzdy, opravy majetku statutárního města, objednávky služeb pro město, příspěvkové organizace města, školská zařízení, sportovní zařízení a neinvestiční výdaje. Položka kapitálové výdaje zahrnuje investiční akce města. Součet obou základních výdajových kapitol je 2,881 miliardy korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryje částka 154 miliony korun z kapitoly financování. Město bude v příštím roce čerpat dlouhodobý úvěr.

„Návrh rozpočtu je odrazem priorit programového prohlášení,“ konstatoval při představení materiálu ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák. Připomněl, že v příštím roce bude město důsledně hledat úspory. „V příštím roce budou postupně nabíhat různá úsporná opatření, která budou generovat úspory. Já budu trvat na tom, abychom tyto ušetřené prostředky neuvolňovali do rozvíjení a zdokonalování služeb, které jsou už v našem městě na dobré úrovni. Budu naopak chtít, abychom je používali na odpovědné hospodaření a péči o majetek města.“

„Rozpočet pro příští rok považuji za dobrý pro Olomouc, i když jeho příjmová stránka není taková, jakou bychom potřebovali. Přesto jsme dokázali připravit investiční akce v souhrnné hodnotě přes 600 milionů korun, a to takové, které mohou uspokojit přání většiny skupin Olomoučanů. Investujeme jak do ekologické hromadné dopravy, tak i do kultury či do cestovního ruchu, do sportu i do školství, nevynecháváme žádnou důležitou oblast,“ zhodnotil navržený rozpočet primátor Mirek Žbánek. Primátor potvrdil i to, že příštím rokem začne období úspor a omezování provozních nákladů. „Úsporná opatření musíme přijmout, na tom se ostatně shodli zastupitelé napříč politickým spektrem. My ale musíme zodpovědně debatovat o tom, ve kterých kapitolách ty úspory provést a v jakém rozsahu budou. Nesmí to být tupé plošné škrtání, musíme dobře zvážit, co ta která úspora přinese, aby nakonec nebyly negativní dopady škrtání závažnější než pozitiva z úspor. Samozřejmé je, že při tom musíme garantovat fungování města,“ zdůraznil primátor Žbánek. „Čeká nás také debata o tom, jaké budou v následujících letech hlavní priority. Budeme o každé velké investiční akci velmi důkladně debatovat, a samozřejmě můžeme očekávat, že názory na tyto investice budou různé. Někdo bude preferovat opravu škol, jiný opravy turisticky atraktivních památek, další třeba dopravní projekty. Já mohu slíbit, že se o každé velké investici budeme velmi důkladně bavit,“ dodal primátor.

„V příjmové části rozpočtu je kapitola příjmů z prodeje nemovitého majetku. Budu chtít, abychom prostředky, které v průběhu roku ušetříme, plus předpokládané vyšší daňové příjmy použili k naplnění této kapitoly, místo toho, abychom prodávali nemovitosti,“ uvedl náměstek Matouš Pelikán.

Během projednávání návrhu rozpočtu se opakovaně zmiňovala vysoká míra zadlužení města. K tomu se vyjádřil investiční náměstek primátora Martin Major. „Jen za poslední období byly v Olomouci realizovány významné investiční akce za skoro 1,3 miliardy korun. Pokud bychom všechny tyto akce nedělali, mohlo by zadlužení města být o 1,3 miliardy nižší. Jenže to bychom pak neměli modernizované školy a školky, nová školní hřiště, nové hasičské zbrojnice, novu dopravní ústřednu, opravenou tobogánovou věž plaveckého stadionu, tropický pavilon v zoologické zahradě a mnoho dalších věcí. A jsem přesvědčen o tom, že když na tyto akce bylo možné za výhodných podmínek získat významné dotace, udělali jsme dobře, že tyto investice proběhly,“ řekl Martin Major.

Jednou ze změn v rozpočtu bylo navýšení prostředků na oblast kultury a oblast cestovního ruchu. Náměstkyně Markéta Záleská, která je za tyto resorty odpovědná, vysvětlila důvod. „Vyčítalo se nám, že nedostatečně propagujeme město, že nevyužíváme jeho turistický potenciál, a že se toho v Olomouci málo děje. Jestliže tedy nyní přicházím s vizí, o níž jsem přesvědčila své kolegy, a na kulturu a cestovní ruch jsem získala více peněz, pak to je přímá a logická reakce na podobné výtky,“ uvedla Markéta Záleská. „V navýšení rozpočtu na příští rok jsou zahrnuty nové akce, ale nikoliv samoúčelné. Budeme slavit dvacet let od zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice do UNESCO, budou velké oslavy Jana Sarkandera, Olomouci se podařilo získat národní zahájení Dnů evropského dědictví, budeme obnovovat informační panely a městský mobiliář, chceme vybudovat mobilní toalety na místech, kde turistům chybí… Nejsou to tedy zbytečné výdaje. Oblast kultury i cestovního ruchu navíc čeká v příštím roce zpracování strategických koncepčních materiálů,“ doplnila náměstkyně.

Náměstek Otakar Bačák v závěru diskuze upozornil, že existuje potenciál zvýšení příjmů do rozpočtu. „V rámci rozpočtového určení daní Olomouc dostává na jednoho obyvatele 13 tisíc korun. Dostává je ale jen na těch zhruba sto tisíc obyvatel, kteří zde mají trvalý pobyt. Přitom jsou ale další tisíce lidí, kteří bydlí v Olomouci jako nájemníci, využívají všech výhod a služeb města, a přitom mají trvalý pobyt jinde. Pokud bychom dokázali tyto lidi motivovat k tomu, aby se přihlásili k pobytu v Olomouci, výrazně by nám to pomohlo, a je by to přitom nic nestálo,“ vysvětlil Otakar Bačák. „Spočítal jsem, že pokud by se takto podařilo přihlásit 4 tisíce lidí k pobytu v Olomouci, může být například zcela zrušen poplatek za odpad,“ dodal Bačák.

Byť byla část opozice při samotném hlasování o rozpočtu proti, shodli se přítomní zastupitelé s vedením města na tom, že jsou připraveni se zapojit do hledání úsporných opatření a snižování provozních výdajů.

Zdroj: Statutární město Olomouc

Řekněte nám svůj názor

Vložit komentář

napsal(a):

Vaše jméno a příjmení: Zde napište text: Antispam kontrola: Napište název krajského města Olomouckého kraje
Vložit

    Zatím zde není žádný komentář.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top