Miroslava Ferancová: Olomouc je nejlepší místo pro život

Miroslava Ferancová: Olomouc je nejlepší místo pro život

Miroslava Ferancová je olomoucká zastupitelka a dvojka kandidátky hnutí ANO. Pochází z Velkého Týnce, Olomouc začala soustavně poznávat v době studia na gymnáziu. Po absolvování práv na Masarykově univerzitě v Brně se do Olomouce přestěhovala natrvalo. Většinu profesního života se věnuje práci s lidmi v oblasti pracovně právních vztahů a řízení personálních zdrojů. Více jak dvacet let je také přísedící u okresního soudu. Od roku 2014 městskou zastupitelkou.

Jak hodnotíte končící volební období z pohledu řadové zastupitelky?

V komunální politice působím již od roku 2014, kdy jsme sice vyhráli komunální volby, ale nakonec jsme skončili v opozici. V roce 2018 jsme již volební úspěch dokázali přetavit v účast ve „vládnoucí“ koalici, a tak mohu končící volební období zhodnotit z hlediska srovnání obou volebních období. 

Naše role v opozici byla mnohem snadnější, jelikož jsme mohli prosazovat své názory na řešení různých úkolů města bez ohledu na ostatní strany a hnutí. Mohli jsme kritizovat vše, co bylo podle nás na činnosti města špatně, bez toho, abychom museli nabídnout konkrétní, lepší řešení. Přesto myslím, že jsme se vždy snažili o konstruktivní kritiku a nepouštěli jsme se pouze do rétorických cvičení bez hlubšího smyslu, tak jak to často dělá současná opozice.

Po volbách v roce 2018 se naše role výrazně změnila. Nyní je to více o hledání kompromisů, kdy je třeba k prosazení našich řešení získat podporu koaličních partnerů. Práce na konkrétních úkolech je výrazně složitější, než jen hledání chyb a kritika navrhovaných řešení. Končící volební období bylo poznamenáno nejdříve „covidovou“ krizí, kterou se nakonec podařilo zvládnout tak, že dopad na obyvatele i podnikatele ve městě nebyl nijak dramatický, a nyní krizí energetickou.

Pokud se za končícím volebním obdobím ohlédnu zpět, mám pocit z dobře vykonané práce. Jsem přesvědčena, že díky naší práci se lidem v Olomouci žije zase o něco lépe.

Takže se podle vás lidem žije v Olomouci dobře?

Já osobně považuji Olomouc za nejlepší místo pro život. Není ani moc velká ani moc malá. Zachovala si podobu původních měst s centrem obklopeným parky, prakticky všude se dá dojít pěšky, dojet na kole či využít kvalitní hromadnou dopravu. Město je plné historických a kulturních památek, kulturní vyžití je zde na vysoké úrovni. Máme i kvalitní sportovní kluby a sportovního vyžití pro sportovce amatéry je v rámci města také více než dost.

V současné době se lidem k běžným každodenním starostem přidaly ještě obavy o to, jak se vinou současné energetické krize změní jejich kvalita života. Mnozí mají strach z vysokých životních nákladů, zejména z plateb za energie. Současná vláda pro občany bohužel dělá velmi málo. Tato doba není pro nikoho lehká, ale věřím, že tuto krizi společně překonáme, tak jako všechny předcházející, a Olomouc zůstane krásným místem pro spokojený život všech jejích obyvatel.

Jak vypadá práce řadové zastupitelky města?

V rámci zastupitelstva pracuji ve dvou odborných komisích, a to v Komisi majetkoprávní a Komisi škodní a likvidační, a dále pracuji v představenstvu VHS Olomouc.

Majetkoprávní komise se zabývá především posouzením různých případů z oblasti nakládání s nemovitým majetkem města a vydáváním doporučeného postupu pro členy Rady města Olomouce. Posuzují se jednak prodeje a nákupy nemovitostí, nájmy a pachty bytů, budov i pozemků. Řeší se například zpracování dlouhodobějších koncepcí hospodaření s jednotlivými druhy nemovitého majetku a podobně. 

Škodní a likvidační komise má zase za úkol pro Radu města pohlídat nakládání především s movitým majetkem tak, aby byl například vyřazován opravdu nepotřebný majetek, aby bylo řádně vymáháno nájemné a další platby za služby města, aby nebyla nehospodárně zadávána příprava projektové dokumentace a podobně.

A co můžete říct o vaší práci v představenstvu VHS? Jak to v Olomouci bude s vodou dále?

V roce 2019 bylo na úrovni města schváleno, že provozování vodohospodářské infrastruktury převezme od roku 2025 od Moravské vodárenské společnosti (MOVO) naše VHS Olomouc. Jedná se o vodovodní infrastrukturu mimo intravilán města, v současné době provozovanou MOVO na základě koncesionářské smlouvy.

Příprava samostatného provozování vodovodní a kanalizační sítě, pramenišť, čerpacích a čisticích stanic a další vodohospodářské infrastruktury probíhá prakticky už od roku 2020. Má několik částí, například detailní inventarizaci majetku spojenou s digitální katalogizací, vytvoření počítačových databází pro provoz a dodávky vody ke koncovým uživatelům, posouzení personální náročnosti provozu a zajištění dostatku odborných pracovníků a mnoho dalších a dalších úkolů. Vše je realizováno ve spolupráci s vedením města a plnění jednotlivých etap je pravidelně konzultováno a kontrolováno. Postupuje se důsledně tak, aby převzetí majetku zpět do rukou města proběhlo hladce, bez nejmenších komplikací, a v roce 2025 tekla ve všech připojených domácnostech kvalitní pitná voda.