Naši lidé > Město Olomouc

Zastupitelé a členové výborů a odborných komisí

V sekci Naši lidé naleznete kontakty na jednotlivé osoby, které zastupují hnutí ANO v Olomouci a Olomouckém kraji. Se svými podněty a návrhy ve vztahu k fungování města, kraje i hnutí ANO na Olomoucku se můžete obracet přímo na jednotlivé osoby. Pokračujte prosím níže.

Klub zastupitelů statutárního města Olomouce za hnutí ANO

Zastoupení ve výborech zastupitelstva města

Zastoupení v odborných komisích rady města

Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti. Podrobné informace o jednotlivých komisích najdete na oficiálních stránkách města www.olomouc.eu/samosprava/odborne-komise-rady-mesta.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top