Naši lidé > Olomoucký kraj

Zastupitelé a členové výborů a odborných komisí

V sekci Naši lidé naleznete kontakty na jednotlivé osoby, které zastupují hnutí ANO v Olomouci a Olomouckém kraji. Se svými podněty a návrhy ve vztahu k fungování města, kraje i hnutí ANO na Olomoucku se můžete obracet přímo na jednotlivé osoby. Pokračujte prosím níže.

Zastupitelé Olomouckého kraje za hnutí ANO Olomouc

Zde naleznete zastupitele Olomouckého kraje zvolené za oblastní organizaci hnutí ANO Olomouc. Hnutí ANO má celkem 18 zastupitelů. Seznam všech zastupitelů naleznete na oficiálních stránkách kraje: www.kr-olomoucky.cz/seznam-clenu-zastupitelstva-olomouckeho-kraje-zok-cl-4993.html.

Zastoupení ve výborech zastupitelstva kraje

Zde naleznete členy výborů za oblastní organizaci hnutí ANO Olomouc. Seznam všech členů naleznete na oficiálních stránkách kraje www.kr-olomoucky.cz/vybory-zok-cl-4997.html.

Zastoupení v odborných komisích rady kraje

Zde naleznete členy komisí za oblastní organizaci hnutí ANO Olomouc. Seznam všech členů naleznete na oficiálních stránkách kraje www.olkraj.cz/komise-rok-cl-5006.html.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top